Phần mềm họp trực tuyến

₫1,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Phần mềm họp trực tuyến
Lần cập nhật gần nhất
371 ngày trước
Phần mềm họp trực tuyến Polycom RealPresence Desktop (RPD), được sử dụng như một điểm cầu và kết nối trực tiếp để tham gia vào các cuộc hội nghị.. Polycom RealPresence Desktop kết hợp chất lượng, sức mạnh và tính dễ sử dụng với khả năng tương tác hàng đầu trong ngành, tính bảo mật, đồng thời tiết kiệm chi phí vừa có khả năng mở rộng. Hotline: 0903.05.88.77 – Mr.Cường – Email:cuong.truong@namlongtelecom.vn

Đăng cùng người bán