Bán xác hư màn còn main sống

₫600,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Bán xác hư màn còn main sống
Lần cập nhật gần nhất
208 ngày trước
Tất cả đều bị hư màn hình và main sống