Bán vòng ngọc vip ngọc bích chuyển ngọc lục bảo quý hiếm tự nhiên

₫5,500,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Bán vòng ngọc vip ngọc bích chuyển ngọc lục bảo quý hiếm tự nhiên
Lần cập nhật gần nhất
206 ngày trước
Bản vòng tay vip quý hiếm đá quý ngọc bích chuyển vân nc ngọc lục bảo tự nhiên